Unknown: mysqli::real_escape_string(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/db/mysqli.php on line 45Unknown: Automatic conversion of false to array is deprecated in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com-storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php on line 100Unknown: The Twig_Autoloader class is deprecated since version 1.21 and will be removed in 2.0. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 12Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30 Politika Privatnosti
Meni
Vaša Korpa

Politika Privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

MODNI STUDIO GAGA PLUS

Modni Studi Gaga Plus, Kruševac (u daljem tekstu: Modni Studio Gaga Plus Kruševac), ul. Trg Kosturnica 16b/4, Kruševac, MB: 63591734, PIB: 108637046, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise. Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate! Rukovalac podacima o ličnosti Modni Studi Gaga Plus Kruševac je rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Modni Studi Gaga Plus Kruševac kao rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi. Modni Studi Gaga Plus Kruševac, u svom poslovanju može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovaoca podacima o ličnosti.Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci o ličnosti koje Modni Studi Gaga Plus Kruševac prikuplja zavise od sledećeg: vrste usluge koju pruža kupcima, korisnicima i klijentima, namere kupca da koristi usluge Modni Studi Gaga Plus Kruševac, od vrste ugovora koji Modni Studi Gaga Plus Kruševac zaključuje sa klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih Modni Studi Gaga Plus Kruševac ne može da izvrši uslugu, a uključuju najmanje:

– osnovne lične podatke (ime i prezime)

– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)

– podatke vezane za korišćenje veb stranice https://atelierdmfashiondesign.com/

– podatke vezane za korišćenje Modni Studi Gaga Plus Kruševac veb prodavnice (webshop)

– podatke neophodne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju

– ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti

potrošača.

 

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Modni Studi Gaga Plus Kruševac prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz sopstvene ponude, kao i kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričiti pristanak.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

– prodaja roba i usluga

– prodajne i marketinške aktivnosti Modni Studi Gaga Plus Kruševac

– administracija ugovornog odnosa

– upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija

– dostava kupljene robe

– postupak naplate ili prinudna naplata dugova

– druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Modni Studi Gaga Plus Kruševac

 

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

– obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja

– sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene napred navedenim razlozima Modni Studi Gaga Plus Kruševac zatražiće dodatni pristanak. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo da povuku dati pristanak.

Pristup podacima o ličnosti

Modni Studi Gaga Plus Kruševac preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; advokatima, servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi, izuzev državnih organa i organa javne vlasti, podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Modni Studi Gaga Plus Kruševac.

Obrada podataka o ličnosti

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci, koje je Modni Studi Gaga Plus Kruševac prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti, neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Modni Studi Gaga Plus Kruševac.

Ostvarivanje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti Modni Studi Gaga Plus Kruševac obrađuje uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Modni Studi Gaga Plus Kruševac ili nadležnom državnom organu.

Modni Studi Gaga Plus Kruševac svim zainteresovanim licima obezbeđuje komunikacijske kanale radi ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i to postavljanjem zahteva:

– lično u bilo kom prodajnom centru Modni Studi Gaga Plus Kruševac

– putem elektronske pošte poslate sa u sistemu Modni Studi Gaga Plus Kruševac registrovane e-mail adrese na salon@atelierdmfashiondesign.com

Nezavisno od odabranog komunikacijskog kanala zahtev se podnosi lično i tako da je radnicima Modni Studi Gaga Plus Kruševac omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

Pravo na prigovor nadzornom organu

Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog Modni Studi Gaga Plus Kruševac prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje Modni Studi Gaga Plus Kruševac obrađuje.

  • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije u kojoj su korišćeni (na primer transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.),
  • Podaci prikupljeni od lica koja se nalaze na listi za slanje novosti čuvaju se dok se nalaze na toj listi,
  • Podaci prikupljeni od lica koja imaju otvoreni maloprodajni i(li) veleprodajni nalog čuvaju se do opoziva saglasnosti,
  • Podaci prikupljeni zbog obrada bazirani na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.).

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti, kao i radi ostvarivanja prava zagarantovanih  Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako sledi:

– slanjem elektronske pošte na salon@atelierdmfashiondesign.com

– pisanim putem na adresu: Modni Studi Gaga Plus Kruševac, ul. Trg Kosturnica 16b/4, Kruševac, Republika Srbija putem obrasca koji možete preuzeti OVDE

– pozivom kontakt centra na broj 066 008 996

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao inicijator identifikovan.

Ažuriranje Informacija o obradi podataka o ličnosti

Modni Studi Gaga Plus Kruševac redovno revidira i ažurira Informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu zakonskih i regulatornih obaveza. Važeća verzija Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupna je na našoj internet stranici https://atelierdmfashiondesign.com/.

Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na veb stranici i direktno Vas informisati.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge, dostave i povrata robe

Za potrebe pružanja usluge merenja, dostave i povrata robe Modni Studi Gaga Plus Kruševac prikuplja sledeće podatke:

– ime i prezime

– adresa isporuke ili preuzimanja robe

– broj telefona i/ili mobilnog telefona

– informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružaocima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Modni Studi Gaga Plus Kruševac za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Modni Studi Gaga Plus Kruševac koristi kolačiće (cookies) kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža Modni Studi Gaga Plus Kruševac veb stranica.

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete skladište na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon).

Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na veb stranicama kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu, zanimljivi artikli ili artikli za poređenje i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet pretraživača. Ako korisnik sa blokiranim kolačićima pristupi veb stranicama Modni Studi Gaga Plus Kruševac određene funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

Modni Studi Gaga Plus Kruševac na stranicama svoje veb prodavnice (webshop-a) koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružalac usluga može da upotrebom kolačića prati korisnikove posete našim i drugim internet sedištima i na osnovu toga da korisniku prikaže Modni Studi Gaga Plus Kruševac plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružaoca usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Lista “Prijavte se za novosti”  i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ukoliko korisnik želi da prima obaveštenja o našoj ponudi putem elektronske pošte potrebno je da napravi prijavu na posebnu listu “Prijavite se za novosti.” Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja i uneti adresu elektronske pošte na koju želi korisnik da prima obaveštenja. Svi registrovani korisnici Modni Studi Gaga Plus Kruševac veb sajta, u svakom trenutku u svom profilu mogu da se prijave ili odjave sa liste “Prijavite se za novosti.”.

Za isporuke obaveštenja licimakoja su prijavljena na pomenutu listu Modni Studi Gaga Plus Kruševac može da koristi tehničke usluge spoljnjih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Modni Studi Gaga Plus Kruševac  istima daje na obradu isključivo adresu elektronske pošte koju je korisnik prijavio za dobijanje obaveštenja. Takođe, obezbeđujemo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših obaveštenja, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen i u druge svrhe ne sme koristiti tu adresu elektronske pošte.

Modni Studi Gaga Plus Kruševac  neće korisničke kontakt podatke date za prijavu na listu “Prijavite se za novosti” deliti sa trećim stranama, osim u slučaju i pod uslovima koji su navedeni u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje obaveštenja, kao kupac ili korisnik, od nas može da dobije samo poruku vezanu za porudžbinu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam lično inicirao. Uz navedeno, Modni Studi Gaga Plus Kruševac  će na korisnikovu adresu elektronske pošte dostaviti informacije o promenama u vezi sa našim poslovanjem i odnosom sa klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.

Ova web stranica koristi kolačiće ('cookies') kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa politikom privatnosti.