Unknown: mysqli::real_escape_string(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/db/mysqli.php on line 45Unknown: Automatic conversion of false to array is deprecated in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com-storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php on line 100Unknown: The Twig_Autoloader class is deprecated since version 1.21 and will be removed in 2.0. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 12Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30Unknown: Using Twig_Autoloader is deprecated since version 1.21. Use Composer instead. in /var/www/e-commerce/atelierdmfashiondesign.com/system/library/template/Twig/Autoloader.php on line 30 Opšti uslovi prodaje Ugovor na daljinu
Meni
Vaša Korpa

Opšti Uslovi Prodaje (Ugovor na daljinu)

OPŠTI USLOVI PRODAJE (UGOVOR NA DALJINU) U INTERNET PRODAVNICI

MODNI STUDIO GAGA PLUS

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon, u daljem tekstu: “Zakon“), Odeljak IV – Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, od člana 27. do člana 37. i član 13. Zakona.

Objavljivanjem Opštih uslova prodaje u internet prodavnici (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) smatra se da je trgovac ispunio dužnost obaveštavanja potrošača u skladu sa članom 27. stavovi 1. i 2. Zakona, osim ukoliko potrošač ne zahteva mu trgovac lično preda predmetno obaveštenje, što potrošač može da zahteva pre zaključenja ugovora slanjem e-mail-a  na: salon@donictrgovina.rs

OPŠTI USLOVI

Trgovac

Trgovac je  Modni Studi Gaga PlusKruševac (u daljem tekstu: Trgovac), sa sedištem u Kruševcu, ul. Trg Kosturnica 16B/4, MB: 63591734, PIB: 108637046.

Potrošač

Potrošač je posetilac internet prodavnice Modni Studi Gaga Plus Kruševac koji odabere barem jedan proizvod Modni Studi Gaga Plus Kruševac, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbenicu trgovcu i nakon potvrde prijema narudžbenice, plati proizvod pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Korisnik

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu https://atelierdmfashiondesign.com i svim njegovim sadržajima.

Uslovi servisiranja

Trgovac i proizvođač garantuju da će proizvod, ukoliko se koristi pravilno i u skladu sa uručenim uputstvima, u garantnom roku ispravno da funkcioniše. Servisna mreža proizvođača u Srbiji obavezuje se da će na Vaš zahtev (podnet u garantnom roku o sopstvenom trošku) otkloniti u svojim (ili u ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj upotrebi, u garantnom roku.

Ako u zakonski propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, proizvođač se obavezuje da će proizvod zameniti novim.

Proizvođač je dužan da obezbedi garanciju i rezervne delove u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Moguće je da pored zakonskog garantnog roka, važe i duži garantni rokovi ukoliko je to naznačeno u samim garantnim listovima, a najviše do 10 (deset) godina od dana predaje stvari potrošaču. Garancije ne isključuju niti utiču na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe sa kupoprodajnim ugovorom.

Garancija

Garancija se daje na sve isporučene i zamenjene električne uređaje i električne rezervne delove, pod uslovom da su ovi uređaji ili rezervni delovi zamenjeni u ovlašćenom servisu proizvođača. Garantni list i potpis i pečat ovlašćenih servisera su sastavni deo garancije i predaju se potrošaču uz proizvod.

Potrošač je dužan da čuva garantni list i odgovarajući dokaz o kupovini (kopija računa, slip, i sl.) za vreme garantnog roka.

Potrošač može da ostvari prava iz garancije ukoliko u trenutku kada zahteva opravku ili zamenu poseduje garantni list.

Modni Studi Gaga Plus Kruševac, kao trgovac, odgovorna je za materijalne nedostake proizvoda i nesaobraznost robe ugovoru u skladu sa odredbama Zakona o potrošačima i Zakona o obligacionim odnosima.

Potrošaču je omogućena kupovina dela asortimana proizvoda koji se nalaze u internet prodavnici trgovca, na internet stranici https://atelierdmfashiondesign.com/. Cene su izražene sa obračunatim PDV-om.

Valuta je dinar. Trgovac je dužan da održava internet stranice u skladu sa zahtevima profesionalne pažnje i nije odgovoran za kvalitet internet veze kojom potrošač pristupa internet stranicama trgovca. Istaknute redovne i akcijske cene važe kako za kupovinu u internet prodavnici, tako i za kupovinu u maloprodajnom objektu trgovca. Međutim, Trgovac može odrediti posebne popuste koji važe samo za kupovinu u internet prodavnici.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju ubacivanjem u korpu, a porudžbinu je moguće opozvati do izvršenja plaćanja u skladu sa ovim Opštim uslovima. Pre naručivanja proizvoda potrebno je da potrošač potvrdi da je upoznat Opštim uslovima objavljenim na internet stranici https://atelierdmfashiondesign.com/.

Smatra se da je proizvod naručen, odnosno da je ugovor zaključen, kada trgovac potvrdi potrošaču da je naručio određeni proizvod, a to trgovac čini slanjem potvrde o prijemu porudžbine.

Proizvod može da naruči samo registrovani korisnik. U slučaju da trgovac nije u mogućnosti da isporuči proizvod zato što naručeni proizvod nije na zalihama trgovca ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac je dužan bez odlaganja da o tome obavesti potrošača slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. U ovom slučaju potrošač može da otkaže ugovor ili eventualno da prihvati novi rok isporuke. Ukoliko potrošač otkaže ugovor, trgovac je dužan da potrošaču vrati uplaćen novac (uvećan za kamatu u skladu sa Zakonom o visini zatezne kamate) najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je primio OBRAZAC ZA ODUSTANAK  (Zahtev za otkazivanjem) a što trgovac potvrđuje slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Ako potrošač odbije da primi ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo da zahteva od potrošača nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

Trgovac zadržava pravo da odbije sklapanje ugovora o prodaji odnosno da proda potrošaču proizvod ako je očigledno da je istaknuta cena nesrazmerna sa stvarnom cenom proizvoda i da se radi o evidentnoj grešci kod isticanja cena koja je rezultat sistemske greške i/ili ljudske greške.

Iskazana cena robe je maloprodajna cena (uračunat PDV).

Dostava

I Opšti uslovi dostave

Opšte je pravilo da se naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u objekat. Potrošač je dužan da obezbedi da prilaz objektu bude slobodan kako bi roba mogla da bude isporučena. Dostava se vrši na celoj teritoriji Srbije. Proizvodi se šalju preko kurirskih službi koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Okvirni rok isporuke proizvoda je od 3 (tri) do 7 (sedam) radnih dana, osim za proizvode za koje je potrošač posebno obavešten o roku isporuke. Rok počinje od trenutka kada Trgovac primi narudžbinu. Subote i nedelje ne računaju se u rok dostave.

Dostava naručene robe vrednosti do 20.000,00 dinara naplaćuje se u skladu sa težinom paketa, i taj trošak snosi Potrošač. Trošak dostave naručene robe čija vrednost prelazi 20.000,00 dinara snosi Trgovac.

Dostava se vrši od 8 do 16 h radnim danom. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između potrošača i dostavljača, administratori internet prodavnice dostavnim službama daju i telefonski broj koji je potrošač naveo prilikom registracije.

Ostali uslovi dostave

Proizvodi će biti upakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i da ih odmah reklamira dostavnom radniku koji je robu isporučio, na zapisnik koji potpisuju i potrošač i dostavni radnik, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja, a što dostavni radnik konstatuje na posebnom obrascu. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše otpremnicu koju dostavljač zadržava kao potvrdu o preuzimanju.

Upotreba

Trgovac je dužan da potrošaču preda uputstvo za upotrebu, odnosno druge informacije kojima se potrošač upoznaje sa svojstvima tehničke robe, kada je to bitno, a s obzirom na njenu prirodu, svojstva i namenu u skladu sa posebnim propisima, na srpskom jeziku na jasan i razumljiv način.

Uputstvo za upotrebu može biti sačinjeno na posebnom pismenu, odnosno prilepljeno ili odštampano na robi ili njenoj ambalaži, u vidu teksta, slike ili skice, kao i u kombinaciji ovih oblika.

Trgovac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije.

Ukoliko potrošač nepravilnom instalacijom robe izazove nesaobraznost, trgovac će biti odgovoran za istu samo ako je do toga došlo usled nedostataka u uputstvu.

Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda.

Zaštita podataka o ličnosti

Lični podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim potrošačima, korisnicima i klijentima, namere potrošača da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri potrošača da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • – osnovne lične podatke (ime i prezime)
 • – osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail)
 • – podatke vezane za korišćenje Modni Studi Gaga Plus Kruševac web prodavnice (webshop)
 • – podatke neophodne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju
 • – ostale lične podatke neophodne za ostvarenje Potrošačevih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

detaljne informacije o obradi i zaštiti podataka o ličnosti možete pronaći na sledećem linku Politika privatnosti

Plaćanje

Naručene proizvode i usluge potrošač može platiti pouzećem, odnosno gotovinom prilikom dostave.

Zamena proizvoda/reklamacije/vraćanje robe

 • Potrošač ima pravo da vrati robu u sledećim slučajevima:

– isporuka robe koja nije naručena;

– u slučaju nesaobraznosti sa ugovorom.

 • Zamena reklamiranog proizvoda

Trgovac je dužan da isporuči potrošaču robu koja je saobrazna ugovoru. Smatra se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 1. ako odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora;
 3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, odnosno proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao.

 

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga ili ako je potrošač mogao lako uočiti nesaobraznost, a trgovac izjavio da je roba saobrazna kupoprodajnom ugovoru.

 

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost robe ugovoru – ako je u času zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Ukoliko se kod manjkave robe ne radi o robi za koju se moraju izdati garancije za tehničku robu, smatra se da je izričito ugovoreno sledeće: u slučaju da je potrošač fizičko lice, trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru o kupoprodaji, koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Reklamacije

Dakle, ukoliko ste Vi potrošač (u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača), i proizvod koji ste kupili ima određeni nedostatak koji je postojao u trenutku preuzimanja tog proizvoda od prodavca, a uočili ste ga u periodu od 2 (dve) godine nakon toga, imate pravo da izjavite reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih zakonskih prava. Potrošač je dužan da uz reklamirani proizvod dostavi sve delove (daljinski upravljač, ispravljač, uputstva, baterije i sl.). Proizvodi sa vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je potrošač pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara nije moguće zameniti. Nakon isteka roka od 7 (sedam) dana, reklamacija i popravka mogući su u ovlašćenom servisu.

Nakon prijema web formulara za reklamacije potrošač šalje uređaj na adresu: Trg Kosturnica 16B/4, 37000Kruševac,  sa naznakom “Za Servis Modni Studi Gaga Plus Kruševac” ukoliko je uređaj manjeg gabarita. Ukoliko se radi o velikom kućnom aparatu, nakon popunjavanja web formulara za reklamaciju ili prijave reklamacije na broj 066 008 996, Modni Studi Gaga Plus Kruševac angažuje ovlašćeni servis koji izlazi na teren. Trgovac je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača se dostavlja na e-mail potrošača i mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 (petnaest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača se dostavlja na e-mail potrošač i mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 (petanest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača na e-mail i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Za slučaj da se pri izjašnjavanju o osnovanosti reklamacije utvrdi da isporučena roba zaista nije saobrazna kupoprodajnom ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe prodavac otkloni opravkom ili zamenom bez troškova po potrošača.

Samo za slučaj da napred navedena opravka/zamena nije moguća, odnosno nesaobraznost ne može da se otkloni popravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; ili ako potrošač ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku; ili popravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene ili ako otklanjanje nesaobraznosti predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca (ako se time u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvaraju preterani troškovi, uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru/značaj saobraznosti u konkretnom slučaju/da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača), potrošač može da zahteva umanjenje cene, ili da izjavi da raskida ugovor. Međutim, potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Trgovac će da pristupi otklanjanju utvrđene nesaobraznosti po obostranom potpisivanju reklamacionog zapisnika, kojim potrošač daje svoju saglasnost da se data nesaobraznost otkloni na jedan od gore utvrđenih načina.

Svaka popravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac, odnosno, u smislu zakona, proizvođač takve robe, koji se tada javlja prema potrošaču kao trgovčev jemac.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve popravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Na odnose između trgovca i potrošač, pravnog lica, u vezi sa ostvarivanjem prava u slučaju nesaobraznosti primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Tako uočene manjkavosti/nesaobraznosti/nedostaci na robi moraju da se prijave već prilikom primopredaje, odnosno isporuke, uz priloženi račun za kupljenu robu, a u slučaju bez odlaganja po uočavanju te manjkavosti, uz priloženi račun za kupljenu robu slanjem obaveštenja u pisanoj formi, poštom uz naznaku “preporučeno”.

 

Odustanak od ugovora

Potrošač može odustati od ugovora zaključenog na daljinu ne navodeći za to razlog u roku od 14 (četrnaest) dana. Rok za odustanak ugovora počinje da teče od dana kada je potrošač primio proizvod. Potrošač je dužan da obavesti trgovca o odustanku od ugovora pismenim putem. To može učiniti putem online formulara Ugovor se smatra otkazanim kada potrošač pošalje otkaz putem online formulara. Trgovac je dužan da potrošač o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. U slučaju otkazivanja ugovora, potrošač je dužan o svom trošku robu vrati trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao otkaz putem online formulara.

NAPOMENA: Ovo pravo odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u Modni Studi Gaga Plus Kruševac, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom potrošača u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Pravo na odustanak od ugovora potrošač ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Primenjuju se sledeća pravila:

– svaki ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija na koji se primenjuju pravila sadržana u članovima 27-37. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, da raskine u roku od 14 (četrnaest) dana;

– u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, rok za odustanak računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;

– kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;

– kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili njen deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;

– kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

-ako trgovac ne preda potrošaču obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 30. stav 1. zakona i člana 31. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora.

-ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 30. stav 1. ovog zakona i člana 31. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana počinje da teče kada potrošač dobije obrazac za odustanak.

Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija, ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

Isključenje prava na odustanak od ugovora

potrošač nema pravo na odustanak od ugovora na osnovu člana 37. Zakona o zaštiti potrošača u slučaju:

 1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 2. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 3. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 4. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 5. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 6. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 7. ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
 8. isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 9. isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
 10. ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
 11. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Rešavanje sporova

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojaće da reše dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud po mestu prebivališta, odnosno boravišta potrošača.

Kontakti:

Modni Studi Gaga Plus Kruševac

Ul. Trg Kosturnica 16B/4, Kruševac

Matični broj: 63591734

E-mail: salon@donictrgovina.rs

Kontakt telefon: 066 008 996

Ova web stranica koristi kolačiće ('cookies') kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa politikom privatnosti.